نماد اعتماد الکترونیک شرکت آی نوتی

دارنده نماد اعتماد الکترونیکی تحت نظارت دستگاه های مسئول، ملزم به رعایت قوانین و مقررات مندرج در تعهدنامه نماد میباشد.

کسب و کار آی نوتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسایی شده و دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره میباشد.

همین حالا ثبت نام کنید

پشتیبانی: 09101983173

کد معرف: 0371408644