مفهوم اهرم در هر فعالیت تجاری حائز اهمیت است. دو اهرم بسیار معروف "زمان" و "پول" میباشد.

و هر شخص یا سازمانی به لحاظ زمان و پول دارای محدودیت است. بنابراین ضروری است که از اهرم پول و وقت دیگران استفاده کرد.

به گفته "کلمنت استون" بهترین پولی که در یک تجارت میشود از آن استفاده کرد OPM است.

پول سایر افراد (Other People Money)

در آی نوتی میتوانیم اهرم های زیر را به خدمت بگیریم:

OPT مخفف عبارات زیر میباشد:

وقت سایر افراد  (Other People Time)

استعداد سایر افراد  (Other People Talent)

مهارتهای سایر افراد  (Other People Techniques)

OPE مخفف عبارتهای زیر میباشد:

انرژی سایر افراد  (Other People Energy)

تحصیلات سایر افراد  (Other Peoples Education)

اشتیاق سایر افراد  (Other People Enthusiasm)

تجارت iNoti برآیند نیروی افراد میباشد.

همین حالا ثبت نام کنید

پشتیبانی: 09101983173

کد معرف: 0371408644