هر آنچه که قابل تصور باشد امکان پذیر است!!

اطلاع‌رسانی

موارد لازم بصورت اتوماتیک از طریق پیامک به مخاطبان اطلاع داده میشود. جدیدترین رویدادها، خبر ارسال شدن یک سفارش و... به مشتری گفته خواهد شد.

یادآوری

خود سیستم موارد مختلف را به مشتری یادآوری میکند. به این ترتیب او حضور سر قرار ملاقات، پرداخت هزینه سالیانه یک سرویس و... را فراموش نخواهد کرد.

مسابقه و قرعه‌کشی

سیستم بصورت خودکار یک مسابقه یا قرعه‌کشی پیامکی را مدیریت خواهد کرد و نیاز نیست هیچ کاری را بصورت دستی انجام دهید.

تائید حساب

شما میتوانید با نوشتن چند خط کد ترتیبی دهید که صحت یک حساب کاربری از طریق پیامک تائید شود. به این ترتیب امنیت سیستم شما بیشتر خواهد شد.

حسابداری

شما میتوانید ترتیبی دهید که همه کارهای حسابداری با پیامک به اطلاع کارمندان برسد.

ارسال و دریافت پیامک از وبسایت

شما میتوانید با نوشتن چند خط کد ترتیبی دهید که همۀ کارهای حسابداری با پیامک به اطلاع کارمندان برسد.

همین حالا ثبت نام کنید

پشتیبانی: 09101983173

کد معرف: 0371408644