سیاست کلی آی نوتی  در رابطه با پرداخت پورسانت تک سطحی میباشد (فروش مستقیم)

پورسانت

بازاریاب میتواند پس از عقد قرارداد بازاریابی (در میزکار خود) بصورت کاملاً رایگان وارد سیستم بازاریابی و فروش آی نوتی گردد و نسبت به فروش پنل پیامکی 30% پورسانت دریافت نماید.

خریدار پنل پیامک آی نوتی مادامیکه از پنل پیامک استفاده مینماید و آن را شارژ میکند مبلغ 10% مبلغ شارژ نیز متعلق به بازاریاب میباشد.

میزان سرمایه گذاری شما در این طرح 0 ریال میباشد، یعنی شما میتوانید بدون حتی یک ریال سرمایه گذاری در این طرح شرکت کنید و سود ببرید.

واریز پورسانت بعد از درخواست بازاریاب حداکثر طی 24ساعت (اولین روز کاری بعد از درخواست)

 

کارشناس فروش کیست؟

کارشناس فروش شخصی است که پنل پیامکی آی نوتی را خریداری کرده و حداقل هر ماه مبلغ 30 هزار تومان پنل پیامکی را جهت انجام عملیات اجرایی کدهای CRM  فعال کرده باشد و مشغول بازاریابی و فروش باشد.

 

پاداش کارشناسان فروش

آی نوتی یک پاداش فوق العاده ارزشمند برای کارشناسان کل شرکت iNoti در نظر گرفته است که این پاداش مبلغ 15% از درآمد اصل مبلغ فروش کد CRM و مبلغ 5% از شارژ سامانه توسط کلیه کاربران آی نوتی در کل شرکت میباشد که از ابتدای هر ماه تا ساعت 12 شب انتهای همان ماه هر فروشی که توسط کارشناسان فروش در سراسر کشور انجام گیرد در صندوق پاداش جمع شده و بعد ازز ساعت مذکور طبق فرمول ذیل به حساب واجدین شرایط واریز میگردد.

واجدین شرایط کسانی هستند که حداقل مبلغ 250/000 تومان در الگوی کمینه خود فروش داشته باشند.

نکته: ارزش هر سهم بنابر تعداد واجدین شرایط تعیین میگردد که فقط یکبار در آخر هر ماه به حساب کارشناسان فروش واریز میگردد.

تمدید اشتراک سالانه کد CRM

در صورتیکه خریدار کد CRM بعد از سپری شدن یکسال بخواهد جهت تمدید اشتراک پنل خود اقدام نماید، میبایستی مبلغ 30% تعرفه کد را پرداخت نماید که طبق روال بخش بازاریابی معرف آن شخص مبلغ 30% پورسانت دریافت مینماید و شرکت نیز مبلغ 15% آن را به صندوق باشگاه مشتریان آی نوتی منتقل مینماید.

همین حالا ثبت نام کنید

پشتیبانی: 09101983173

کد معرف: 0371408644