به یاد داشته باشید که در کنار سرمایه‌گذاری میلیون ها یا شاید میلیارد ها تومان در عرصه تبلیغات یک کسب‌ وکار، راه ساده‌ تر برای رونق آن پیگیری مشتریان و مراجعین به خودتان است.

خصوصاً اگر چنین مبلغی برای هدر دادن در تبلیغات ندارید، این موضوع پیگیری از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار میشود.

با پیگیری مشتریان مزایای زیر را به دست می‌آورید:

۱. شما را از ابهام در داخل اجتماع مخاطبین، قیف فروش و بازاریابی و مجموع مشتریان فعلی و پیشین شما خارج میکند.

۲. شما را از دیگر رقبا جدا کرده و نسبت به آنها در نظر مشتری متمایز میکند.

۳. بدون نزدیک شدن به مرز ورشکستی امکان توسعه را در اختیار شما قرار میدهد.

پیش از هر چیز بهتر است نظر شما را به آمار و اطلاعات زیر جلب کنم:

۴۸% از فروشنده ‌ها هرگز مشتری خود پیگیری نمی‌کنند.

۲۵% از فروشنده ‌ها دو بار با مشتری تماس می‌گیرند.

۱۲% از فروشنده ‌ها سه بار با مشتری تماس می‌گیرند.

و تنها ۱۰% از فروشنده ‌ها چهار بار با مشتری تماس می‌گیرند.

۲% از فروش‌ ها با اولین تماس به نتیجه می‌رسد.

۳% از فروش ‌ها با دومین تماس به نتیجه می‌رسد.

۵% از فروش ‌ها با سومین تماس به نتیجه می‌رسد.

۱۰% از فروش ‌ها با چهارمین تماس به نتیجه می‌رسد.

اما ۸۰% از فروش ‌ها با پنجمین تماس به نتیجه می‌رسد.

آی نوتی به راحتی چند کلیک ساده برای شما این پیگیری ها را انجام میدهد.

همین حالا ثبت نام کنید

پشتیبانی: 09101983173

کد معرف: 0371408644