نماد سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور شرکت آی نوتی

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از تیرماه سال 1384 براساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار (مصوب 1379/10/4 مجلس شورای اسلامی) و آیین نامه مصوب هیات وزیران (مصوب 1383/4/24) فعالیت خود را آغاز کرد.

همین حالا ثبت نام کنید

پشتیبانی: 09101983173

کد معرف: 0371408644