#خبر جهت اطلاع رسانی عمومی کارشناسان آی نوتی:

یکی از امکاناتی که بانکداری الکترونیک در اختیار ما قرار داده استفاده از کدهای USSD بر روی تلفن همراه است که از این طریق فاصله ما تا بانک بدون نصب هیچ گونه نرم افزاری بر روی گوشی تلفن همراه تنها گرفتن چند عدد است.

کدهای ussd به معنای شماره‌هایی مثل *…# است که امروزه تبلیغات وسیعی درباره آن میشود.

در سال 86 اولین ussd در قالب پرداخت موبایلی با سر خط 724 آغاز به کار کرد و از آن پس سرشماره های مختص پرداخت با سه رقم و پیش شماره 7 توسط اپراتورها به بانک ها و شرکت های پرداخت واگذار گردید.

لیست تمام کدهای ussd در ایران

اگر بخواهید کدهای ussd را شماره گیری کنید میتوانید از لیست زیر کمک بگیرید. لازم به ذکر است در لیست زیر به ترتیب حروف الفبا، ابتدا بانک ها و سپس شرکت ها و موسسات آورده شده‌اند:

شماره کد USSD بانک آینده #۷۴۵*

شماره کد USSD بانک انصار #۷۶۳* (بیشتر بدانید)

شماره کد USSD بانک پارسیان #۷۰۸* (بیشتر بدانید)

شماره کد USSD بانک پاسارگاد #۷۲۰* (بیشتر بدانید)

شماره کد USSD بانک حکمت #۷۶۵* (بیشتر بدانید)

شماره کد USSD بانک رفاه کارگران #۷۲۹*

شماره کد USSD بانک سینا #۷۲۷* (بیشتر بدانید)

شماره کد USSD بانک شهر #۷۸۷* (بیشتر بدانید)

شماره کد USSD بانک صادرات #۷۱۹* (بیشتر بدانید)

شماره کد USSD بانک صنعت و معدن #۷۱۱* 

شماره کد USSD بانک کشاورزی #۷۳۰*

شماره کد USSD بانک گردشگری #۷۶۴* (بیشتر بدانید)

شماره کد USSD بانک مسکن #۷۳۷* و #۷۱۴* (بیشتر بدانید)

شماره کد USSD بانک ملت #۷۱۲* (بیشتر بدانید)

شماره کد USSD بانک ملی #۷۱۷* (بیشتر بدانید)

شماره کد USSD پست بانک #۷۴۷* (بیشتر بدانید)

شماره کد USSD آپ #۷۳۳* (بیشتر بدانید)

شماره کد USSD جیرینگ #۱۲۳* (بیشتر بدانید)

شماره کد USSD باجه ایرانسل #۱۰۰* (بیشتر بدانید)

شماره کد USSD همراه ۲۴ #۷۲۴* (بیشتر بدانید)

شماره کد USSD مبنا کارت آریا #۷۷۰* (بیشتر بدانید)

شماره کد USSD پرداخت نوین آرین #۷۸۰* (بیشتر بدانید)

شماره کد USSD فن آوا کارت #۷۶۷*

شماره کد USSD موسسه کوثر #۷۴۴*

www.iNoti.ir

@iNotiOffical

instagram.com/iNotiOffical