1- بعد از خرید کد، 5درصد مبلغ خرید کد را شارژ هدیه دریافت می کنید. 

2- در انتخاب نوع کد دقت نمایید. 

3- شما در بخش مدیریت کدهای CRM می توانید کد خریداری شده خود را تغییر دهید. 

4- برای فعال بودن کارت ویزیت الکترونیکی از موجود بودن اعتبار پیامکی اطمینان حاصل نمایید. 

5- بعد از خرید کد متن کارت ویزیت الکترونیکی خریداری شده را ویرایش کنید 

6- امکان ارتقاء کد امکان پذیر می باشد، ولی تنزل کد امکان پذیر نیست. 

7- بعد از خرید کد، امکان انتقال به کاربر دیگر میسر می باشد. 

8- بعد از رزرو کد در بخش مدیریت کدهای CRM می توانید رزرو خود را نهایی کنید. 

9- با انتخاب نوع کد "فارسی و لاتین" شما می توانید 2 کد بسته به سلیقه خود انتخاب نمایید. 

10- پس از خرید کد و پرداخت مبلغ آن، امکان کنسل کردن و استرداد وجه وجود ندارد. 

11- استفاده از کاراتر های خاص مثل (.$#%^) غیرمجاز می باشد و کد برای استفاده فعال نمی باشد

12- در هنگام تایپ اعداد، دقت نمایید که کیبورد شما لاتین باشد.

13- اعتبار کد خریداری شده 1سال می باشد. تمدید کد برای سال بعد با 70درصد تخفیف بوده و تنها با پرداخت 30درصد اصل مبلغ کد قابل تمدید می باشد.