اطلاعیه

افرادی که تا تاریخ 29 بهمن ماه در طرح همراه کارت آی نوتی ثبت نام میکنند.

طرح آنها در تاریخ یک اسفند ماه فعال خواهد شد

(مدت زمان فعالسازی پیش فرض 2 هفته به دلیل حجم کاری شرکت همراه اول است!)

همین حالا ثبت نام کنید

پشتیبانی: 09101983173

کد معرف: 0371408644