اطلاعیه

افرادی که تا تاریخ 29 بهمن ماه در طرح همراه کارت آی نوتی ثبت نام میکنند.

طرح آنها در تاریخ یک اسفند ماه فعال خواهد شد

(مدت زمان فعالسازی پیش فرض 2 هفته است!)

همین حالا ثبت نام کنید

پشتیبانی: 09101983173

کد معرف: 0371408644