نماد انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی شرکت آی نوتی

به استناد ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای آیین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز میباشد، این انجمن صنفی تشکیل میگردد.

پیگیری حقوقی مربوط به کسب و کار های اینترنتی، توسعه خرید اینترنتی در کشور، ارائه راهکار های فنی جهت تسهیل در خرید اینترنتی و ... از موارد کاری انجمن کسب و کارهای اینترنتی میباشد.

همین حالا ثبت نام کنید

پشتیبانی: 09101983173

کد معرف: 0371408644