همانطور که میدانید برای تهیه 1000 کیلو گرم کاغذ باید 15 اصله درخت سبز تنومند و زیبا را قطع کرد، درختانی که شش های کره زمین محسوب میشوند و لطافت و پاکیزگی هوای تنفسی انسانها به وجود آنها بستگی دارد و شما با استفاده از روشهای تبلیغات مدرنی همچون آی نوتی میتوانید سهم خود را در حفظ محیط زیست داشته باشید.

همین حالا ثبت نام کنید

پشتیبانی: 09101983173

کد معرف: 0371408644